KHMS - Kvalitet, helse, miljø og sikkerhet

Kongshavn Gruppen Visjon og Misjon

Vår Misjon er å utvikle oss til å være den foretrukne leverandør og samarbeidspartner innen felles satsing på tvers av alle 3 selskapene. Med dette menes at vi skaper verdier gjennom innovasjon, kreativitet, kunnskap, kvalitet og kontinuerlig forbedring av våre produkter. Dette skal vi oppnå med fornøyde kunder og motiverte medarbeidere

Vår Visjon er å bli den foretrukne leverandør innen alle våre segmenter. Dette betyr at vi vil fortsette å fokusere på høy kvalitet og HMS for å oppnå høy kundetilfredshet, og skape en bærekraftig vekst og lønnsomhet på tvers av alle 3 selskapene.

Sertifiseringer

Kongshavn Marine er sertifisert i henhold til ytre miljø standard ISO 14001:2015, kvalitetsledelse standard ISO 9001:2015 og arbeidsmiljø standard ISO 45001:2018. I tillegg er ledelsessystemet sertifisert i henhold til sveisestandarden ISO 3834-2.

Våre sertifikater